LES DISSE VILKÅRENENØYE FØR DU BENYTTER NETTSTEDET

VILKÅR FOR TILGANG TIL NETTSTEDET

Disse vilkårene («vilkårene») er vilkårene for hvordan dette nettstedet gjøres tilgjengelig for deg («deg»/«ditt»). Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene. Ikke benytt dette nettstedet dersom du ikke godtar disse vilkårene.

Klikk på overskriften nedenfor for å gå direkte til mer informasjon om hvert område:

1. Informasjon om oss

2. Spørsmål eller klager

3. Vår opphavsrett og andre rettigheter til intellektuell eiendom

4. Andre nettsteder og merker tilhørende Reckitt

5. Kjøp

6. Koblinger fra våre nettsteder

7. Din bruk av nettstedet

8. Brukeropplastet innhold

9. Dine juridiske forpliktelser

10. Påliteligheten til informasjonen som er lagt ut

11. Vi kan stenge eller trekke tilbake vårt nettsted

12. Vårt ansvar dersom du er en forbruker

13. Vårt ansvar dersom du er en virksomhet

14. Hvordan vi kan benytte din personlige informasjon

15. Endringer i disse vilkårene

16. Andre vilkår som måtte gjelde for deg

17. Generelt

18. Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

1.    INFORMASJON OM OSS

1.1    Vi er Reckitt Benckiser Nordic A/Svi»/ «oss»/ «våre»), et selskap registrert i Danmark og registrert virksomhetsadresse Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, Danmark. Vi er et Reckitt -selskap.

2.    SPØRSMÅL ELLER KLAGER

2.1    Dersom du har spørsmål, klager eller kommentarer til dette nettstedet kan du kontakte oss på +47 671 159 30. Vårt nettsted www.rb.com inneholder en oversikt over våre lokale virksomheter og deres kontaktopplysninger.

3.    VÅR OPPHAVSRETT ANDRE RETTIGHETER TIL INTELLEKTUELL EIENDOM

3.1    Din bruk av nettstedet og dets innhold gir ingen rettigheter til deg når det gjelder noen intellektuelle eiendomsrettigheter eller tilknyttede rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, designrettigheter, handelsnavn, databaserettigheter, nærstående rettigheter samt retten til kunnskap («intellektuelle eiendomsrettigheter»), relatert til nettstedet. All tekst, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, grafikk, illustrasjoner, fotografier, varemerker, logoer, datakoder og annet relatert materiell (samlet omtalt som «innhold»), inkludert, uten å være begrenset til, design, arrangering, struktur utvalg, koordinering, uttrykk og «følelsen og utseendet» til innholdet på nettstedet eies og kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss av vår tredjeparts lisensutsteder. Alle slike rettigheter er reservert.

3.2    Ingenting i disse vilkårene utgjør et samtykket om overføring av noen intellektuelle eiendomsrettigheter fra oss til deg eller til noen tredjepart.

3.3    Du kan ikke kopiere, reprodusere, gjengi, laste ned, poste, kringkaste, lagre, overføre, kommersielt utnytte, redigere, kommunisere til offentligheten eller distribuere noen form for innhold, tjenester, nettsteder eller materiell på dette nettstedet eller datakoder til elementer som omfatter nettstedet annet en til din egen personlige bruk. Du kan heller ikke benytte noen form for automatisk eller manuell enhet, program, algoritme eller metodikk, eller noen lignende prosess, på noen deler av nettstedet eller dets innhold. Underlagt ovenstående kan du laste ned ubetydelige utdrag av dette innholdet til din harddisk med formålet om å vise det, så fremt ikke mer enn én kopi av noen informasjon gjøres.

3.4    All annen bruk enn den som tillates under klausul 3 kan ikke utføres uten vår forutgående skriftlige autorisasjon.

3.5    Vi har ikke til hensikt å benytte noe navn, logo eller merke i noe territorium hvor vi ikke har retten til å gjøre dette, og vi vil ikke levere eller levere produkter og/eller tjenester med et slikt navn, logo eller merke i et slikt territorium.

4.    ANDRE NETTSTEDER OG MERKER TILHØRENDE RECKITT

4.1    Alle produkter eller tjenester som vi gjør tilgjengelig for deg på eller gjennom Reckitt -nettsteder eller nettsteder fra våre merker (omtalt nedenfor som «merkenettsteder») er underlagt ytterligere vilkår som meddeles deg når du går inn på det aktuelle merkenettstedet.

4.2    Dette nettstedet og merkenettstedene, som er utformet for å gi informasjon om våre helseprodukter eller lisensierte medisiner, er ikke ment å gi medisinsk rådgivning eller instruksjoner for bruk, men kun som generell informasjon som ingen individer skal benyttes som pålitelig bakgrunn til noe bestemt formål. Konsulter alltid din doktor eller farmasøyt for rådgivning om behandling av individuelle omstendigheter og behov.

5.    KJØP

5.1    Ingenting på nettstedet eller på noen merkenettsteder utgjør et tilbud om å kjøpe eller selge produkter og/eller tjenester i noen jurisdiksjon, siden nettstedet kun er ment til informasjonsformål. Alle detaljer, beskrivelser og priser samt annen informasjon relatert til produkter og/eller tjenester som vises på nettstedet eller et merkenettsted er kun på generell basis. Vi garanterer ikke at noen produkt og/eller tjeneste som vises på nettstedet eller et merkenettsted er eller vil være tilgjengelig på stedet og tidspunktet du velger å kjøpe et bestemt produkt og/eller tjeneste.

5.2    Våre forpliktelser, hvis noen, når det gjelder produkter og tjenester styres utelukkende av avtalen gjeldende for hvor de leveres, og ingenting på dette nettstedet kan tolkes til å utgjøre slike avtaler.

6.    KOBLINGER FRA VÅRT NETTSTED

6.1    Det kan være vi tidvis inkluderer koblinger til andre nettsteder (gjennom annonsering eller på annen måte). Disse koblingene er utelukkende oppgitt som en praktisk og bekvemmelig referanse. Vi kontrollerer ikke tredjeparts nettsteder og er ikke ansvarlige for deres innhold. Vår inkludering av koblinger impliserer ingen anbefaling av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til deres operatører. Du godtar at vi ikke vil være en del av en transaksjon eller kontrakt med en tredjepart som du kan gå inn i, og at vi ikke kan holdes ansvarlig ovenfor deg når det gjelder noe tap eller skade som du måtte bli påført som følge av bruken av slike nettsteder. Du godtar at du ikke vil involvere oss i noen disputt mellom deg og tredjeparten.

7.    DIN BRUK AV NETTSTEDET

7.1    Du godtar at du gjennom din bruk av nettstedet ikke vil:

        7.1.1    benytte nettstedet på noen måte som kan føre til oppmuntring, anskaffelse eller utførelse av noen aktivitet som er kriminell, bedragersk, ulovlig eller forbudt gjennom disse vilkårene;

        7.1.2    benytte nettstedet til noe annet formål enn til personlig bruk;

        7.1.3    annonsere eller promotere tredjeparts eller egne produkter eller tjenester, inkludert distribusjon av «spam»-e-poster;

        7.1.4    overføre filer som inneholder virus, trojanere eller delta i noen annen aktivitet som er skadelig for nettstedet;

        7.1.5    linke til nettstedet fra en tredjeparts nettsted uten vår forutgående skriftlige autorisasjon;

        7.1.6    få tilgang til eller forsøke får uautorisert tilgang til enhver brukerkonto forbundet med eller tilknyttet nettstedet, eller til å omgå eller forsøke omgå nettstedets sikkerhetstiltak; eller

        7.1.7    forstyrre noen andre personers tilgang, bruk eller glede av nettstedet.

7.2    Hver eneste tilgang og bruk av nettstedet gjøres på din egen risiko og ditt eget ansvar. Du bør benytte programvare for virusbeskyttelse.

7.3    Du er også ansvarlig for å sørge for at alle personer som får tilgang til nettstedet gjennom din forbindelse til Internett er kjent med disse vilkårene og alle andre gjeldende vilkår oppført i disse vilkårene, og at de overholder dem.

7.4    Vi forbeholder oss retten til å stenge, begrense eller terminere din tilgang til dette nettstedet (eller en del av det) når som helst og uten varsel etter eget skjønn, dersom vi mener at du bryter med noen av restriksjonene i disse vilkårene.

8.    BRUKEROPPLASTET INNHOLD

8.1    Innhold lastet opp av deg:

        8.1.1    Ved å sende informasjon, tekst, bilder, grafikk eller annet innhold til oss gjennom nettstedet, gir du oss retten til å bruke slikt materiell etter vårt eget skjønn, inkludert, uten å være begrenset til, å redigere, kopiere, reprodusere, utlevere, poste og fjerne slikt materiell fra nettstedet.

        8.1.2    Når det gjelder slike bidrag, garanterer du:

             (a)    at det oppfyller enhver gjeldende lovgivning og disse vilkårene;

             (b)    at det er ekte, nøyaktig og oppdatert på alle måter og til alle tider (merk at du kan be om at vi oppdaterer eller korrigerer dine personlige opplysninger når det måtte være ved å kontakte oss gjennom kontaktopplysningene [ovenfor/nedenfor]);

             (c)    at alle nødvendige lisenser og/eller godkjennelser har blitt innhentet og at du har retten til å gjøre slike bidrag;

             (d)    at det ikke er konfidensielt, med mindre annet er opplyst; og

            at du vil være ansvarlig ovenfor oss og kompensere oss for ethvert brudd på den garantien. Dette betyr at du er ansvarlig for ethvert tap eller skade vi måtte bli påført som følge av at du har brutt garantien.

        8.1.3    Vi har retten til å fjerne ethvert innlegg du gjør på nettstedet vårt.

        8.1.4    Du er eneansvarlig for å sikre og ta sikkerhetskopi av innholdet ditt.

8.2    Innhold lastet opp av andre brukere:

        8.2.1    Dette nettstedet kan inkludere informasjon og materiell lastet opp av andre brukere av nettstedet, inkludert oppslagstavler og chatterom (hvis aktuelt). Denne informasjonen og dette materiellet har ikke blitt verifisert eller godkjent av oss. Meninger uttrykket av andre brukere på vårt nettsted representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

9.    DINE JURIDISKE FORPLIKTELSER

9.1    Du bekrefter at:

        9.1.1    du er av myndig alder i din jurisdiksjon eller at du har samtykke fra din foreldre eller juridiske verge; og

        9.1.2    at du vil etterfølge brukerrestriksjonene for din bruk av nettstedet som fremgår av disse vilkårene.

9.2    Du godtar å kompensere oss for ethvert krav eller skade (inkludert eventuelle juridiske avgifter relatert til slike krav eller skader) gjort av en tredjepart relatert til enhver forbindelse med eller som følger av din bruk av nettstedet, inkludert ethvert brudd eller mistenkt brudd på disse vilkårene, eller ditt brudd på enhver lov eller rettighet tilhørende en tredjepart.

10.    PÅLITELIGHETEN TIL INFORMASJONEN SOM ER LAGT UT

10.1    Innholdet på vårt nettstedet er kun ment for generell informasjon. Det er ikke ment å tilsvare råd som du skal basere deg på. Du må innhente profesjonell eller spesialisert rådgivning før du begår, eller avstår fra å begå, enhver handling basert på innholdet på vårt nettsted.

10.2    Selv om vi arbeider for å sikre at nettstedet og dets innhold er korrekt på tidspunktet når slikt innhold lastes opp, kan dette endres over tid. Til det omfanget det er tillatt av gjeldende lovgivning og reguleringer, gir vi ingen utsagn eller garantier (hverken uttrykte eller implisitte) om at informasjonen på nettstedet eller dets innhold er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

10.3    Alt innhold og alle tjenester på nettstedet leveres «som det er» og «ettersom tilgjengelig» og, til det omfang det tillates av gjeldende lovgivning og reguleringer, uten noen utsagn eller garantier av noe slag.

10.4    Vi har ingen forpliktelser om å oppdatere informasjonen på nettstedet.

11.    VI KAN STENGE ELLER TREKKE TILBAKE VÅRT NETTSTED

11.1    Selv om vi arbeider for å sikre at nettstedet, dets innhold og funksjoner som tilbys gjennom nettstedet, og all informasjon på det er feilfritt, uforstyrret og uten mangler eller virus, kan vi grunnet Internettets natur ikke garantere dette.

11.2    Vi garanterer ikke at nettstedet eller noe av dets innhold alltid vil være tilgjengelige, eller vil være uforstyrret og i full operasjonell tilstand. Vi kan stenge, trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten til enhver eller alle deler av vårt nettsted grunnet forretningsmessige eller operasjonelle årsaker.

11.3    Tilgangen til nettstedet kan bli stengt midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold, reparasjon eller grunnet årsaker utenfor vår rimelige kontroll.

11.4    Dette nettstedet er rettet mot personer bosatt i Norge.Tilgang til eller bruken av nettstedet (inkludert dets innhold, enhver funksjon eller fordel som tilbys gjennom det eller enhver informasjon det inneholder) kan være forhindret gjennom lovgivning i enkelte land eller jurisdiksjoner. Du er ansvarlig for overholdelsen av alle gjeldende lover eller reguleringer i landet fra hvor du får tilgang til eller benytter nettstedet fra. Vi kan ikke garantere at nettstedet (inkludert dets innhold, enhver funksjon eller fordel som tilbys gjennom det eller enhver informasjon det inneholder) er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor Norge.

12.    VÅRT ANSVAR DERSOM DU ER EN FORBRUKER

12.1    Merk at vi kun leverer vårt nettsted til innenlands og privat bruk. Du godtar å ikke benytte vårt nettsted til noen kommersielle eller forretningsmessige formål. Vi har ingen ansvar ovenfor deg når det gjelder tap, tapte forretninger, forretningsavbrudd eller tapte forretningsmuligheter.

12.2    Dersom defekt digital innhold vi har levert skader en enhet eller digitalt innhold tilhørende deg, og dette skyldes vår manglende bruk av rimelig omsorg og ferdigheter, vil vi enten reparere skaden eller betale deg kompensasjon. Vi skal imidlertid ikke være ansvarlig for skade som du kunne unngått ved å følge vårt råd om å benytte et oppdatert gratis tilbud eller for skade som ble forårsaket av at du ikke etterfulgte riktige installasjonsinstruksjoner eller har på plass minste systemkrav anbefalt av oss.

12.3    Vi har ingen ansvar ovenfor deg for noe brudd på disse vilkårene forårsaket av hendelser eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll. Dette inkluderer, uten å være begrenset til, lynnedslag, lockout eller andre industrielle disputter; sammenbrudd på systemer eller nettverkstilgang; oversvømmelse, brann, eksplosjon eller ulykke.

12.4    Uansett hva vil vi ikke på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar ovenfor deg dersom det er ulovlig å gjøre dette (for eksempel ansvar ved død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, eller for svindel eller bedragersk fremferd). Ingenting i disse vilkårene skal begrense dine lovpålagte rettigheter.

13.    VÅRT ANSVAR DERSOM DU ER EN VIRKSOMHET

13.1    I henhold til 12.4 og så langt det tillates av gjeldende lovgivning, ekskluderer vi alt ansvar (inkludert ansvaret til våre ledere, styremedlemmer, medlemmer, aksjonærer, medarbeidere, agenter eller rådgivere) uansett om det oppstår i forbindelse med kontrakt, erstatning, brudd på lovpålagte plikter eller annet, som stammer fra eller i forbindelse med tilgangen til eller bruken av nettstedet, selv om det er forutsigbart, inkludert, uten å være begrenset til:

        13.1.1    tap som følger av unøyaktigheter i noen informasjon eller materiell innenfor eller relatert til nettstedet;

        13.1.2    tap som følger av et brudd fra vår side;

        13.1.3    tap som følger av din bruk av, eller avhengigheten av, nettstedet;

        13.1.4    tap som følger av utilgjengeligheten til nettstedet, uansett årsak;

        13.1.5    tap som følger av enhver representasjon eller uttalelse gjort på nettstedet;

        13.1.6    tap som følger av tekniske feil med nettstedet eller teknologisk skadelig materiell;

        13.1.7    ethvert forretningsmessig tap (inkludert tapt fortjeneste, forretninger, omsetning, kontrakter, forventede besparelser, data, goodwill, renommé, tapte kostnader, forretningsavbrudd eller tapte forretningsmuligheter); og

        13.1.8    ethvert direkte eller indirekte tap, eller tap som ikke ble forutsett av deg og oss når du fikk tilgang til og benyttet nettstedet. 

13.2    Til det omfang det er mulig under gjeldende lovgivning, ekskluderer vi alle implisitte betingelser, garantier, utsagn eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller noe av dets innhold.

13.3    Du vil erstatte og kompensere oss og våre ledere, styremedlemmer, medlemmer, medarbeidere, agenter eller rådgivere for ethvert tap, kostnad, ansvar og utgift (inkludert rimelige advokatavgifter) relatert til eller som stammer fra:

        13.3.1    din bruk av nettstedet eller merkets nettsteder (og relaterte bruk av produkter og tjenester);

        13.3.2    ditt brudd på disse vilkårene;

        13.3.3    ditt brudd på enhver lovgivning eller rettighet til en tredjepart; og/eller

        13.3.4    vår bruk av din informasjon.

13.4    Uansett hva vil vi ikke på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar ovenfor deg dersom det er ulovlig å gjøre dette (for eksempel ansvar ved død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, eller for svindel eller bedragersk fremferd).

14.    HVORDAN VI KAN BENYTTE DIN PERSONLIGE INFORMASJON

14.1    Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og kun benytte personopplysninger som vi innhenter fra deg, eller som du gir til oss, i henhold til gjeldende lovgivning og reguleringer for personvern.

14.2    Les våre retningslinjer for personvern tilgjengelig på og våre retningslinjer for informasjonskapsler tilgjengelig på for mer informasjon om hvordan vi benytter personopplysninger og relaterte saker.

15.    ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE

15.1    Vi arbeider konstant for å forbedre dette nettstedet. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre disse vilkårene når det måtte være. Alle slike endringer trer i kraft når de har blitt postet på nettstedet. Sørg for at du besøker og gjennomgår disse vilkårene jevnlig, siden du anses å ha akseptert og være bundet av slike endringer dersom du fortsetter å bruke nettstedet etter at det er lagt ut endringer i disse vilkårene.

16.    ANDRE VILKÅR SOM MÅTTE GJELDE FOR DEG

16.1    Disse vilkårene henviser til følgende ytterligere vilkår, som også gjelder for din bruk av vårt nettsted:

        16.1.1    Våre retningslinjer for personvern som forklarer hvordan din personlige informasjon benyttes av oss og hva som er dine rettigheter. 

        16.1.2    Våre retningslinjer for informasjonskapsler, som forklarer bruken av informasjonskapsler på vårt nettsted.

        16.1.3    Ytterligere vilkår vil gjelde for kjøp av varer eller tjenester og for spesifikke deler eller funksjoner av nettstedet eller merkenettsteder, inkludert innhold, kampanjer eller lignende funksjoner, hvorav vilkårene er gjort til en del av disse vilkårene som en referanse. Vi henviser deg til de ytterligere vilkårene på tidspunktet du interagerer med oss og/eller våre merker i forbindelse med den aktuelle tjenesten. Vennligst les de gjeldende vilkårene nøye. Dersom det oppstår en konflikt mellom disse vilkårene og vilkårene som gjelder for en tjeneste som tilbys gjennom nettstedet eller andre merkenettsteder, er det vilkårene som gjelder for den tjenesten som skal ha forrang der det måtte være en slik konflikt. 

Hver enkelt av disse retningslinjene og vilkårene kan tidvis endres og trer umiddelbart i kraft når slike endringer legges ut på nettstedet eller på annen måte i henhold til disse vilkårene (ettersom gjeldende).

17.    GENERELT

17.1    Dersom du er en virksomhet, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder bruken av nettstedet. Ingen utsagn, uttalelse eller tilskyndelse (hverken muntlig eller skriftlig) som ikke er inkludert i disse vilkårene (som oppdatert fra tid til annen) skal være bindende for deg eller oss.

17.2    Dersom noen bestemmelser i disse vilkårene finnes av en domstol eller regulator å være forbudt, annullert, ugyldig eller ugjennomførlig, skal de øvrige bestemmelsene fortsette å gjelde, mens slike bestemmelser skal erstattes av andre bestemmelser som er gyldige på alle måter, og ha samme effekt så nært som mulig til den erstattede bestemmelsen.

17.3    Disse vilkårene er ikke ment å gi rettigheter til noen unntatt deg og oss (inkludert våre partnere). Ingen av disse vilkårene skal håndheves av en tredjepart, inkludert (dersom du er bosatt i Storbritannia) enhver håndhevelse gjennom avtaleloven av 1999 (rettigheter til tredjeparter) .

17.4    Dersom vi ikke umiddelbart påpeker at du gjør noe du ikke er tillatt å gjøre i henhold til disse vilkårene, eller dersom vi bruker tid på å utføre tiltak mot deg i forbindelse med ditt brudd på disse vilkårene, betyr det ikke at du kan gjøre dette, og det betyr ikke at det skal forhindre oss fra å iverksette senere tiltak mot deg.

18.    GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

18.1    I tilfelle disputt mellom deg og oss i forbindelse med disse vilkårene, vil lovgivningen i Norge være gjeldende.

18.2    Domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver disputt (inkludert ikke-kontraktbaserte disputter eller krav) som måtte følge fra eller i forbindelse med disse vilkårene.

Disse vilkårene ble sist oppdatert den 22.11.2022